VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
Informuojame, džiaugiamės ir didžiuojamės – Kauno Panemunės socialinės globos namai tapo Jaunimo reikalų departamento prie SADM akredituota savanorius priimančia organizacija. 2019 m. pradžioje į įstaigą atvykusi akreditavimo specialistė I. Samytė bendravo su savanorių kuratore bei kitais darbuotojais, aptarė veiklos sritis, kuriose labiausiai reikalingi savanoriai, vertino bendrą organizacijos supratimą apie jaunimo neformalųjį ugdymą ir savanorystę bei galimybes užtikrinti pakankamą savanorių įsitraukimą į įstaigos veiklas. Atlikus įvertinimą, buvo priimtas teigiamas sprendimas ir dvejiems metams suteikta akreditacija. Tikimės, kad Kauno Panemunės socialinės globos namai bus ne tik puiki erdvė savanoriams įgyvendinti savo siekius, įgyti žinių ir patirties, bet ir gera galimybė įstaigai tobulėti savanorystės organizavimo srityje, didinti potencialių savanorių motyvaciją savanoriauti būtent mūsų namuose. Kviečiame savanoriauti!
Skip to content