VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai teikė paraišką dalyvauti atrankoje ir buvo pakviesti dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Šio projekto tikslas – gerinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.
2019 m. rugpjūčio 12-13 d. EQUASS konsultantė Jūratė Tamašauskienė VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų darbuotojams vedė mokymus, kurių metu darbuotojus supažindino su EQUASS kokybės sistema, jos diegimu įstaigoje, sertifikavimu, aptarė globos namų praktikas ir darbus, kuriuos reikės atlikti diegiant minėtą sistemą.
Skip to content