VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
Švęsdami jau trisdešimtąsias Baltijos kelio metines, galime tvirtai pasakyti – Baltijos kelias įvyko ne dėlto, kad žmonės stovėjo būtent tame kelyje. Baltijos kelias įvyko dėlto, kad jį inicijavo ir subūrė žmonės, susijungdami į nepertraukiamą grandinę. Šios prasmingos minties vedini, šiandien į globos namų kiemelį sukvietėme mūsų gyventojus, darbuotojus, dienos centro lankytojus, norėdami pasikalbėti apie žmones – tuos, kurie prisidėjo prie to, kad Baltijos kelias įvyktų, o taip pat tuos, kurie dalyvavo. Renginį pradėjome sugiedodami Lietuvos himną, o darbuotojams uždainavus „Tai gražiai mane augino“, prie šių skambių posmų prisidėjo visi renginyje dalyvavusieji. Renginį pratęsė pasakojimas apie lakūną Vytautą Tamošiūną, kuris Baltijos kelio metu skraidė lėktuvu ir mėtė kardelių žiedus, glėbiais dovanotus Lietuvos žmonių. Kaip savo prisiminimais straipsnyje dalinosi pats lakūnas, jis niekada nebijojo ir nedvejojo, ar reikia skristi, o tokia žmonių vienybė ir susitelkimas labai jaudino, ypač tai matant iš aukštai. Pasiklausius įkvepiančio pasakojimo, senjorai dalinosi savo prisiminimais ir sudainavo keletą visos tautos mėgstamų dainų, o ypač dvasingai nuteikė „Lietuva brangi“, nuskambėjusi kaip malda – dalis senjorų, dainuodami šią dainą, stovėjo. Renginio pabaigoje senjorai susijungė į simbolinę širdelę, o rankas papuošė tautinės vėliavėlės bei kardeliai. Juk laisvę šį kartą iškovojome ne kardais, o kardeliais, kuriuos žmonės ne tik nešėsi į Baltijos kelią, bet kurie, drąsiems pilotams pasiryžus, krito iš dangaus.
Skip to content