VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
Sausio 29 dieną dienos centrų lankytojai apsilankė visuomenės veikėjo, dailininko Antano Žmuidzinavičiaus memorialiniuose namuose ir Velnių muziejuje. Profesorius, netikėtai gavęs dovanų porą velniukų ir palinkėjimą visą gyvenimą juos kolekcionuoti, planavo surinkti bent trylika velnių, o surinko visus 20 velnio tuzinų – net 260 velnią vaizduojančių eksponatų. Dabar šiame muziejuje saugoma per 3 tūkstančius velniukų – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių, suvenyrų, kaukių ne tik iš Lietuvos, bet net iš 70 pasaulio šalių, o kasmet muziejuje lankosi tūkstančiai svečių, norinčių išvysti ir daugiau sužinoti apie šią mitologinę būtybę. Muziejaus gidės vedini, senjorai plačiau susipažino ne tik su dailininko gyvenimo istorija ir velniukų kolekcionavimo pradžia, bet ir su lietuvių senajai mitologijai artimu velnio personažu. Dėkojame už edukaciją, galimybę lankytis muziejuje nemokamai bei puikiai ir prasmingai praleistą laiką.
Skip to content