VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
Sausio 30 d. vyko darbuotojų visuotinis susirinkimas, kurio metu globos namų direktorė Silvija Gružauskienė aptarė 2019 metais įgyvendintus darbus ir įveiktus iššūkius. Susirinkimo metu pristatytos ir aptartos temos:
 • Globos namų vizija, misija, vertybės ir tikslai;
 • Atnaujinta įstaigos valdymo struktūros schema;
 • Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo rodikliai;
 • Globos namų finansinė ataskaita ir rodikliai;
 • Pristatytos globos namuose vykdytos apklausos;
 • Mokslo ir praktikos integracija globos namuose;
 • Socialinė partnerystė;
 • Globos namų dalyvavimas projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą“;
 • Aptartos naujai paruoštos ir atnaujintos tvarkos;
 • Aptarti paslaugų gavėjų demografiniai duomenys,
 • Pristatytos paslaugų gavėjams organizuotos užimtumo veiklos;
 • Pristatyta paslaugų gavėjų tarybos veikla ir indėlis į paslaugų kokybės gerinimą;
 • Pristatytos ir aptartos dienos centrų suteiktos paslaugos, įgyvendinti rodikliai ir užimtumo veiklos;
 • Aptarti infrastruktūros ir veiklų pokyčiai;
 • Apžvelgtos globos namų bendruomenės stiprybės.
Globos namų administracija dėkoja visiems darbuotojams už jų indėlį ir kasdienį darbą Kauno Panemunės socialinės globos namuose.
Skip to content