VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu
Gyvenimo saulėlydyje ypač aktualūs tampa dvasiniai klausimai. Liepos 2 d. Kauno Panemunės socialinės globos namuose buvo aukojamos Šv. Mišios. Prieš mišias senjorai galėjo atlikti išpažintį privačioje aplinkoje, po mišių buvo dalinama Komunija to pageidaujantiems slaugomiems gyventojams jų kambariuose. Religinius patarnavimus teikė Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios dvasininkas Rimantas Baltrušaitis. Linkime visiems dvasinės ramybės.
Skip to content