į pradžią turinys susisiekite  

Apgyvendinimas

Jeigu  asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas 

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose:

 

 • Dėl ilgalaikės socialinės globos asmuo ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių;
 • Dėl trumpalaikės socialinės globos asmuo ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į socialinės globos namus (adresu Kurtinių g. 1 D, Kaunas. Tel. : 8-37 40 75 14);
 • Socialinės globos namuose  asmenys priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Įstaigos ir asmens tarpusavio sutarimu, kai asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į socialinės globos namus.

 

Asmenys globos namuose apgyvendinamas tik darbo dienomis (išskyrus penktadienį ir švenčių dienas) nuo 8.00-15.00 val.
Atvykstantis gyventi į globos namus asmuo, pats arba jo rūpintojas/globėjas, artimieji rūpinasi transportavimu, bei apie savo atvykimo datą ir laiką turi informuoti ir suderinti su įstaigos administracija.

 

Apgyvendinamas asmuo atvykimo dieną turi pateikti būtinus asmens dokumentus:

 • Asmens dokumentų orginalus;
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma F027/a, nesenesnė nei 3 mėn.) su gdytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis ar infekcinėmis ligomis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, turi būti pateikta gydytojo psichiatro išvada apie psichikos būklę. Išvadoje turi būti nurodyta ar asmuo gali gyventi senų žmonių globos įstaigoje).
 • Medicininis išmatų tyrimas (bakteriologinis) ne senesnis nei 10 dienų;
 • Asmens dokumentinę nuotrauką;
 • Pensininko, neįgaliojo pažymėjimą;
 • Spec. slaugos ar priežiūros poreikių nustatymo pažymą;
 • Kompensuojamųjų vaistų pasą;
 • Notaro patvirtintas įgaliojimas dėl globėjo/rūpintojo priskyrimo (jei toks asmuo paskirtas);
 • kitus dokumentus (sutuoktinio mirties liudijimo arba ištuokos pažymos kopijos, kapavietės duomenis, nurodant atsakingus asmenis už kapavietę ir pan.);