į pradžią turinys susisiekite  

Apgyvendinimas » Priėmimo tvarka
 • Asmenys globos namuose apgyvendinamas tik darbo dienomis (išskyrus penktadienį ir švenčių dienas) nuo 8.00-15.00 val.
 • Atvykstantis gyventi į globos namus asmuo, pats arba jo rūpintojas/globėjas, artimieji rūpinasi transportavimu, bei apie savo atvykimo datą ir laiką turi informuoti ir suderinti su įstaigos administracija.
 • Detalesnės informacijos kreipkitės: vyr. socialinė darbuotoja Monika Janulytė Lukošienė, 837 200 129

Apgyvendinamas asmuo atvykimo dieną turi pateikti būtinus asmens dokumentus:

 • Asmens dokumentų orginalus;
 • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma F027/a, nesenesnė nei 3 mėn.) su gdytojo išvada, jog asmuo neserga ūmiomis ar infekcinėmis ligomis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, turi būti pateikta gydytojo psichiatro išvada apie psichikos būklę. Išvadoje turi būti nurodyta ar asmuo gali gyventi senų žmonių globos įstaigoje).
 • Medicininis išmatų tyrimas (bakteriologinis) ne senesnis nei 10 dienų;
 • Asmens dokumentinę nuotrauką;
 • Pensininko, neįgaliojo pažymėjimą;
 • Spec. slaugos ar priežiūros poreikių nustatymo pažymą;
 • Kompensuojamųjų vaistų pasą;
 • Notaro patvirtintas įgaliojimas dėl globėjo/rūpintojo priskyrimo (jei toks asmuo paskirtas);
 • kitus dokumentus (sutuoktinio mirties liudijimo arba ištuokos pažymos kopijos, kapavietės duomenis, nurodant atsakingus asmenis už kapavietę ir pan.);