į pradžią turinys susisiekite  

Apgyvendinimas » Reikalingi dokumentai

Jeigu  asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas 

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose:

 

  • Dėl ilgalaikės socialinės globos asmuo ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių;
  • Dėl trumpalaikės socialinės globos asmuo ar jo globėjas, rūpintojas turi kreiptis į socialinės globos namus (adresu Kurtinių g. 1 D, Kaunas. Tel. : 8-37 40 75 14);
  • Socialinės globos namuose  asmenys priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Įstaigos ir asmens tarpusavio sutarimu, kai asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į socialinės globos namus.

 

Reikalingi dokumentai, kreipiantis dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų:

 

1.Užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro), (gali būti pildoma vietoje);

2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);

3.Pensininko pažymėjimą;

4.Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimą;

5.Medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

6.Neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);

7.Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota);

8.Įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi);

9.Asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą.

 

 

Reikalingi dokumentai, kreipiantis dėl  trumpalaikės socialinės globos paslaugų:

 

Asmuo (rūpintojas, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats, pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė socialinė globa, pateikia:

 

1.Užpildytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro), (pildoma vietoje);

2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę, laikinąjį asmens pažymėjimą ar leidimą nuolat gyventi Lietuvoje);

3.Pensininko pažymėjimą;

4.Neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimą;

5.Medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

6.Neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) (jei tokia yra);

7.Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota);

8.Įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi) ;

9. Deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą.