VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Menu

Mūsų istorija

,,…namai tuomet yra mieli ir jaukūs, kai juose esi laukiamas ir mylimas,…nenorėjau būti našta kitiems savo artimiesiems…manau, kad apsisprendžiau teisingai. Šiuose namuose nejaučiu vienatvės, gyvenu daug geriau…Svetimi žmonės manimi rūpinasi taip, lyg būčiau jiems brangiausias. Senatvė būna graži, kai senu žmogumi yra kam pasirūpinti, kai jam nestinga šilumos, gerumo ir dvasios ramybės,, –  ištrauka iš gyventojų prisiminimų. 
Kauno miesto kairiajame Nemuno krante, nuostabiame Panemunės gamtos kampelyje,  Kurtinių gatvėje 1987 m.  pagal žymaus Kauno architekto Algimanto Kančo projektą pastatyti ir įkurti senelių namai,  skirti gyventi pensinio amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga.
1994 m. vasario 1 d. senelių namų pavadinimas buvo pakeistas į „Kauno Maltos ordino senelių namai“, 1998 m. gegužės 19 d. į „Kauno Panemunės senelių namai“.
2000 m. spalio 28 d. savo veiklą pradėjo Kauno Panemunės senelių namų socialinės priežiūros dienos centras. Tai  buvo pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga skirta pagyvenusiems žmonėms. Dienos centro projekto autorius ir puoselėtojas italų filantropas Sergi Paterlini. Dienos centras buvo įrengtas už Brešijos miesto Raudonojo kryžiaus moterų būrelio, FABI profsąjungos ir kitų Italijos piliečių paaukotas lėšas. 
2004 m. rugsėjo 21 d. Kauno Panemunės senelių namai gavo licenciją užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla. 2013 m. rugsėjo 23 d. įstaigai suteiktos licencijos:
  • ,,Institucinė socialinė globa ( ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia”;  
  • ,,Institucinė socialinė globa ( ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims”.
   2017 m. BĮ Kauno Panemunės senelių namai šventė 30-ies metų jubiliejų.
Nuo 2017 m. birželio 30 d. pasikeitus įstaigos teisinei formai, paslaugų tęstinumas užtikrinamas viešojoje įstaigoje Kauno Panemunės socialinės globos namuose.

Mūsų vizija

Moderni šiuolaikiška socialinės Globos įstaiga įgyvendintanti valstybės deleguotus socialinės globos ir priežiūros uždavinius Kauno mieste.

Mūsų misija

Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialines ir slaugos paslaugas tenkinant psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes. Sudaryti tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo paslaugas.
Suburti Dienos centrų lankytojus skatinant ir sudarant sąlygas realizuoti jų gebėjimus, padedant integruotis į visuomenę, didinant fizinį aktyvumą, sveikatinimą ir savarankiškumą.

Mūsų tikslai

  • Kompleksinės paslaugos “po vienu stogu”– įstaigoje teikiamos nestacionarios (socialinės priežiūra ir dienos socialinė globa) ir stacionarios (trumpalaikė ir ilgalaikė globa) socialinės paslaugos pagal asmens individualius poreikius ir savarankiškumo lygį;
  • Patrauklios užimtumo formos pagal asmens pomėgius ir gebėjimus (muzikos ir dailės terapija, rankdarbiai, “močiutės virtuvėlė”, mankšta ir ergoterapija, pažintinių funkcijų palaikymo užsiėmimai, relaksacijos specialiai tam pritaikytame kabinete);
  • Saugi ir pritaikyta aplinka (erdvus kiemas, šalia miškas, įrengti darželiai, gėlynai, kuriais rūpintis gali patys gyventojai, pavėsinė gyventojų ir lankytojų reikmėms; įstaigoje įrengtas liftas ir keltuvai, funkcinės lovos, darbuotojų iškvietimo sistema);
  • Bendradarbiavimas su šalies įstaigomis (seniūnijomis, švietimo įstaigomis, NVO) ir užsienio organizacijomis, įstaigos etnokultūros puoselėjimo tradicijos formuoja teigiamą pagyvenusio žmogaus įvaizdį visuomenėje (tradiciniai renginiai – spartakiada „Aktyvusis senjoras“, „Senjorų sodelis“, Pagyvenusių žmonių mėnesio renginių ciklas,  gimtadienių šventės „Esu mielas, brangus ir reikalingas“, kalendorinės šventės- Žolinė, Joninės, Oninės, kalėdinio laikotarpio renginiai)
  • Aukšta kompetencija – auganti įstaigos darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumas siekiant nuolat tobulinti darbuotojų profesines žinias, užtikrinant tęstinumą bendradarbiaujant su kitomis sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas teikiančiomis  institucijomis bei socialiniais partneriais. Sudaryti visapusiškas galimybes studentų praktiniam mokymui ir savanorystei vykdyti.
  • Informacinių technologijų diegimas, leidžiantis mažinti darbo laiko sąnaudas, pagreitinti sprendimų priėmimo procesą, bet ir tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.

Pristatomasis filmukas

Skip to content