Informacija apie laisvas vietas

Šiuo metu laisvų vietų trumpalaikei (ilgalaikei) socialinei globai teikti neturime.

Kviečiame lankyti dienos socialinės globos centrą, vietų dar yra!