Informacija apie laisvas vietas

Šiuo metu neturime laisvų vietų trumpalaikei (ilgalaikei) socialinei globai teikti.

Kviečiame lankyti dienos socialinės globos centrą, vietų dar yra!