Silvija Gružauskienė

Išsilavinimas
1991–1996 m.        Bakalauras Kauno Medicinos Akademija, Slaugos fakultetas
2000–2002 m.      Magistras Socialinių mokslų fakultetas, Kauno Technologijos Universitetas.
Darbo patirtis
1996 – 2013 m.      Operacinės medicinos slaugos vyriausioji specialistė Slaugos valdymo tarnyba, Kauno Medicinos Universiteto Klinikos.
2013 – 2018 m.      Slaugos vyriausioji specialistė  Slaugos koordinavimo tarnyba, Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto ligoninė Kauno klinikos.
Nuo 2017 m.          Dėstytoja Slaugos katedra,  Medicinos fakultetas, Kauno kolegija.
Nuo 2018 m.          Direktorė Kauno Panemunės socialinės globos namai
Profesinės kvalifikacijos kėlimo kursai ir projektai
2004 m. „HOPE“ projektas Europos sveikatos priežiūros specialistų  profesionalų pasikeitimo programa- stažuotė, Danija
2005 m. Europos operacinių seserų asociacijos 4-asis kongresas, Airija
2005 m. Europos šalių seminaras ,,Teisės ir etikos aspektai sveikatos priežiūroje“, Lietuva.
2010 m. Tarptautinė 18-oji Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo konferencija ,,Ligoninės ir sveikatos paslaugos“ , Mančesteris, Jungtinė Karalystė
2011 m. Tarptautinis seminaras ,,Suaugusių mokymas ir konsultavimas, specifika, motyvacija, metodai“, Lietuva
2011 m. Tarptautinis kvalifikacijos kėlimo seminaras ,,Gydytojų ir slaugos darbuotojų etika ir darbo principai“, Izraelis
2012 m. Europos operacinių seserų asociacijos 6-asis kongresas, Lisabona, Portugalija
2014 m. Tarptautinis kvalifikacijos seminaras,,Pažangi chirurginė slauga-lūkesčiai ir problemos,Sveikatos priežiūros organizavimas ir slauga.“, Ispanija
Papildomos kvalifikacijos ir specializacijos
1996 m. ,,Personalo vadyba“ – 120 val.
1996 m. ,,Vadovavimas ir slaugymo organizavimas“– 72val.
2014-2015 m. ,,Elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžiai“–120val.
2016 m. ,,Slaugos administravimas“– 36val.
2017 m. ,,Dėstytojo darbo planavimas ir organizavimas“-40val.
Pedagoginė veikla
2005-2012 m.  Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, ,,Vadyba ir vadovavimas“ ,,Žaizdų priežiūra“ ,,Priešoperacinis pacientų paruošimas ir operacinė slauga“ dėstytoja.
2008-2011 m.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto podiplominių studijų centras, ,,Žaizdos ir jų priežiūra“, dėstytoja.
Nuo 2017 m. Kauno kolegija, Medicinos fakultetas, Slaugos katedra, ,,Tarpkultūrinė komunikacija ir slaugos profesinė etika“ dėstytoja.
Visuomeninė veikla
1999-2018 m. Lietuvos chirurgijos slaugos specialistų draugijos pirmininkė.
Nuo 2004 m. Lietuvos slaugytojų vadovų sąjungos narė ir sąjungos valdybos narė.
Laisvalaikis
Grožinė literatūra, dailė, pažintinės kelionės.