KORUPCIJOS PREVENCIJA

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka nustato pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius vykdomoje veikloje, apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus.
Apie VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. (8 37) 407 514 arba el. paštu info@kaunoseneliai.lt. Anonimiškumą garantuojame.
Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Nuorodos