į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Naujienos
2018 02 15 Minime Vasario 16 -ąją, Lietuvos atkūrimo 100 - metį

 

            Lietuva, sveikiname Tave, šio gražaus - 100 metų jubiliejaus proga!

Šia iškilia , visiems Lietuvos žmonėms svarbia proga mūsų gyventojai – garbūs, paprasti Lietuvos žmonės, patriotai, iškentę tremtį, kalinimus, nepriteklius, kovoję už laisvę, nepraradę tikėjimo ja – mūsų brangia Tėvyne, rinkosi į šventinį renginį – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100 - mečio minėjimą. Renginį patriotinėmis dainomis papuošė daininikas, pedagogas, vargonininkas Ramūnas Styra bei  muzikantė V.Mačiulienė. Šiltais pasveikinimais ir trispalviais paukšteliais senjorus apdovanojo Panemunės lopšelio darželio auklėtiniai. Globos namų direktorė A.Krinickienė sveikindama senjorus prisiminė seną lietuvišką dainą..... Šimtmečio  šventės proga gyventojai ir darbuotojai parengė paveikslų parodą koplytstulpių tema "Šimtmečius menantys...". Tautiniais drabužiiais pasipuošusios globos namų darbuotojos skaitė gyventojų palinkėjimus Lietuvai:

 

„Siunčiu linkėjimus visiems žmonėms įvertinant tautos tūkstantmetinę praeitį ...Kad tėvynė Lietuva daugiau nebūtų emigrantų, tremtinių ir kareivių tauta.“ (Vytautas Š.)

 

„LIETUVA, iš amžių tolimų, iš priespaudos, iš tremtinio kančių – šypsokis LAISVEI.

Ir niekad nenutolk nuo BALTIJOS krantų!” (O. Marija. G.)

 

„Lietuva, mano žeme gimtoji, praėjusi visas negandas, karus ir priespauadas, išlikusi gyva sulaukei 100 metų. Būk mylima, laisva ir laiminga.“ (Elvyra P.)

 

„Lietuva, sveikinu Tave!!! Linkiu ramybės, draugiškumo ir meilės! Visada prisiminsiu, kai grįžau iš tremties ir bučiavau Tavo žemę...“ (B. Stonytė)

 

„Lietuva, sveikinu 100 metų sulaukus. Būk per amžius laisva ir didinga.“ (Gražina V.)

 

„Gyvenimas mūsų – vėjas palaidas,

Kaip sakalas skrieja laisvai per laukus.

Gyvenimas mūsų pavasario aidas,

Gyvenimas mūsų – sapnas raizgus.

Nemačiom mes peršokome tą trapųjį vaikystės slenkstį,

Nejučiom prašokuojam tą savo veržliąją, maištingą vaikystę.

Kiek ilgėliau, jau sunerimę stabtelime ties tuo brandaus gyvenimo laikotarpio ieškodami vis to savojo takelio vedančio į tą taikingąjį – išsvajotąjį rytojų, nejausdami tų šuoliais bėgančių metų, su tais nežymiais laimėjimais ir dideliais praradimais.

Su tom įvairialypėm skriaudom ir nesėkmėm,

Su tom mažytė, džiaugsmo akimirkomis.

Tais retais vilties blykstelėjimais toje mūsų raizgioje perspektyvoje.

Tą savo ilgąjį gyvenimo tarpsnį, mes skirtingai išvagojame, skirtingai įamžiname, skirtingai įvertiname.

Ateina diena, kai nustebęs mastai, jog visą pasaulį kitaip jau matei, kitokios jo spalvos ir žodžiai ir mintys, kitaip norisi juoktis, kitaip dėto žingsnį.

Mumyse tūnantis nerimas dėl tos neaiškios rytdienos verčia susimąstyti, ne vien apie tą savojo gyvenimo esmę ir prasmę, bet ir apie mūsų šalies likimą.

Širdingas ačiū iniciatoriams už įdomų renginį.

Linkiu sėkmės, daug, daug šviesių dienų visiems čia susirinkusiems.

Degančių dienų verpete nepasimeskite tarp tų asmeninių ir visuomeninių užduočių.

Kad visada būtu malonu prisiminti smagius pavasarius, gražias vasaras, lietingus rudenėlius, džiugias žiemužes!“  

        (Elena N.)

 

Kauno Panemunės socialinės globos namų sveikinimą Lietvai valstybės šimtmečio atkūrimo proga galite peržiūrėti čia:

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoIL39yB98w

 

Paveikslų paroda I a.foje "Šimtmečius menantys" veiks iki liepos mėn.