į pradžią turinys susisiekite  
Veikla » Naujienos
2017-06-20 Panemunės globos namų senjorai dalyvavo XV bėgimo varžybose Lenkijoje

           Mūsų įstaigos atstovai, senjorai, kasmet dalyvauja Lenkijoje organizuojamose bėgimo varžybose, kurias organizuoja globos namai "Kalina". 

plačiau
 
2017 05 18 Kauno moksleivių aplinkotyros centro gėlių sodinimo akcija senelių namuose

Minint Tarptautinę šeimų dieną, Kauno moksleivių aplinkotyros centro Jaunųjų gamtininkų būrelis dalyvavo jau tradicija tampančioje gėlių sodinimo akcijoje Panemunės senelių namuose. Gegužės 18 d. popietę, linksmieji gamtininkai skyrė geriems darbams – apsodino ir papuošė Senelių namų teritoriją, mūsų Kauno Moklsievių Aplinklotyrios Centre išaugintomis gėlėmis: serenčiais ir meksikiniais žydrūnais.

 

plačiau
 
2017 05 16 Prasidėjo bendradarbiavimo projekto “Senjorų sodelis” darbai

2017 05 16  Prasidėjo bendradarbiavimo projekto “Senjorų sodelis” darbai

 

Pagaliau, atšilus orams, senjorai, kartu su “Šilo” pradinės mokyklos moksleiviais  jau galėjo išsiruošti į savo darželius ir sodelius.  Ilgai lauktas bendradarbiavimo projektas “Senjorų sodelis” vykdomas nuo š.m. 2015 m. pavasario. 

plačiau
 
Tapk savanoriu!

 
 
2017.05.12 Vykdoma senjorų savarankiškumo palaikymo programa Pyragaičiai – „Bulvytės“

Šį rytą, padedami socialinių darbuotojų ir praktikantų, senelių namų gyventojai gamino pyragaičius – „Bulvytes“. Senjorai, patys pagaminę gardumynus, tą dieną jais vašino ne tik visus Senelių namų gyventojus, pamalonintos buvo slaugytojos ir buhalterės, kurios tą dieną šventė savo Tarptautinę profesinę šventę. 

plačiau
 
2017 05 11 Tarptautinei Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti "Judrioji popietė"

Š.m. gegužės 11d. mūsų įstaigoje vyko "Judrioji popietė",  skirta Tarptautinei Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti. Jos metu vyko mankšta žaidimai-futbolas, taiklumo, vikrumo rungtys. Šioms veikloms buvo panaudotos   įvairios kineziterapijos priemonės: balionai, lankai,  spalvingi kamuoliukai ir  juostos.

plačiau
 
2017 04 27 Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE KAUNO PANEMUNĖS SENELIŲ NAMŲ LIKVIDAVIMĄ

 

Kauno Panemunės senelių namai yra socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas. Namai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės, Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetų, taip pat kitomis teisės aktų nustatyta tvarka gautomis lėšomis. Namų savininkė yra Savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111106319) (toliau – savininkas). Savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba. Namai yra viešasis juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre, turintis juridinio asmens kodą 135144221, antspaudą su savo pavadinimu ir blankus, sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose. Namų veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais. Namų adresas – Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas, Lietuvos Respublika.

Kauno miesto Savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.T-219 “Dėl  Kauno Panemunės senelių namų veiklos nutraukimo ir likvidavimo“ biudžetinė įstaiga Kauno Panemunės senelių namai (įstaigos kodas Juridinių asmenų registre -  135144221, buveinės adresas -  Kurtinių g. 1 D, Kaunas) likviduojama.

Biudžetinės įstaigos Kauno Panemunės senelių namų likvidacijos pradžia 2017 m. balandžio 25 d., pabaiga - 2017 m. birželio 30 d. Kauno miesto Savivaldybės tarybos sprendimu įstaigos likvidatore skiriama Aldona Krinickienė. Informacija telefonu (8 37) 34 52 55.

 
 
2017 04 20 Gimtadienių šventė su Pilėnų pagrindinės mokyklos „Talentų show“

Tradicinė senjorų gimtadienių šventė „Esi mielas, brangus ir reikalingas“, švenčiama kas mėnesį šį kartą buvo kiek kitokia. 

plačiau
 
2017 04 13 Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro vaikų darželio sveikinimo akcija

    Artėjant Šventoms Velykoms, senelių namuose sujudimas.  Ankstyva rytą  Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro vaikų darželio vaikučiai atskubėjo padėti senjorams marginti margučius. 

plačiau
 
2017 04 03 Pas senelius  lankėsi norvegų delegacija iš Os miestelio socialinės globos namų

Kauno Panemunės senelių namai maloniai sutiko sveikatos priežiūros specialistų delegaciją iš Norvegijos Os miestelio socialinės globos namų.

Vizito metu svečiai buvo šiltai pasitikti dainomis, su duona ir druska, supažindinti su Kauno Panemunės senelių namuose veikiančiais slaugos, globos skyriais,  senjorų Dienos centrais.  Vėliau abiejų globos namų darbuotojų  buvo  surengtas  įstaigos  veiklų  pristatymas, bendra diskusija, slaugytojo darbo veiklos  palyginimas  globos įstaigose.  Su ypatingu dėmesiu darbuotojų  buvo peržiūrėti abiejų globos namų  parengti filmukai apie įstaigų veiklą.

 

 

 

plačiau
 
<<  ankstesnis  2   3   4   5   6   7   8   10  20  30  sekantis  >>