į pradžią turinys susisiekite  

Paslaugos » Socialinio darbo paslaugos

    Socialinio darbo tikslas - suteikti kvalifikuotą socialinę pagalbą ir priežiūrą globos namų gyventojams, stiprinti gyventojų funkcinį savarankiškumą, gerinti socialinio savarankiškumo  galimybes, saugoti gyventojų privatumą ir taip užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

 

    Socialinio darbo komanda: vyr. socialinis darbuotojas;  socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai,  užimtumo specialistas, psichologas; 

       

        Socialinio darbo komandos pagrindiniai uždaviniai: 

 • gerbti kiekvieno asmens privatumą ir individualumą;
 • užtikrinti reikalingą socialinę priežiūrą ir globą;
 • suteikti galimybes užsiimti jam patinkančia veikla;
 • sukurti kuo saugesnę, namus primenančią aplinką;
 • skatinti Globos namų gyventojų integraciją į visuomenę;
 • aktyvinti, burti pagyvenusius žmones dalyvauti Globos namų veikloje, skatinti savitarpio pagalbą;

   

         Socialinių darbuotojų teikiamos paslaugos:

 • bendravimas
 • tarpininkavimas
 • teisių ir interesų atstovavimas
 • konsultavimas
 • socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas
 •  individualių poreikių įvertinimas
 • dvasinių poreikių tenkinimas
 • individualaus ir grupinio gyventojų užimtumo organizavimas
 • savarankiškumo įgudžių palaikymas ir kt.