PASLAUGŲ KAINOS

Trumpalaikė socialinė globa
Asmenys su sunkia negalia
750 Eur už 1 mėnesį
Asmenys su negalia
672 Eur už 1 mėnesį
Ilgalaikė socialinė globa
Asmenys su sunkia negalia
750 Eur už 1 mėnesį
Asmenys su negalia ir kt. asmenys
672 Eur už 1 mėnesį
Dienos socialinė globa institucijoje
Vieniši asmenys
20 % pajamų
Kartu gyvenantys asmenys
20 % asmens  pajamų, jeigu asmens, gyvenančio šeimoje, pajamos vienam šeimos nariui neviršija 366 Eur
50 % asmens pajamų, jeigu asmens, gyvenančio šeimoje pajamos vienam šeimos nariui viršija 366 Eur
Socialinė priežiūra dienos centre
Asmenys, kurių pajamos neviršija 244 Eur per mėnesį
Nemokamai
Asmenys, kurių pajamos nuo 244 iki 366 Eur per mėnesį
4 % asmens pajamų
Asmenys, kurių pajamos viršija 366 Eur per mėnesį
20 % asmens pajamų
Maitinimo paslauga (kompleksiniai pietūs)
4 Eur
Senyvo amžiaus asmenų lydėjimas į įvairias įstaigas
1,88 Eur už 1 valandą
Transporto organizavimas
0,38 Eur už 1 kilometrą ir 1,98 Eur už 1 prastovėtą valandą
Atokvėpio paslauga (paslauga asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra)
4 Eur už 1 valandą
Pagalba į namus
Maisto produktų (iki 5 kg) nupirkimas artimiausioje parduotuvėje –
2,90 Eur už 1 valandą
Individuali ergoterapija senyvo amžiaus asmenims
7 eur už 30 minučių
Individuali kineziterapija senyvo amžiaus asmenims
7 eur už 30 minučių (5 asmenų grupė)
Meninės raiškos mokymai senyvo amžiaus asmenims
10 Eur už 45 minutes (individualiai)
Kulinarinė pamoka senyvo amžiaus asmenims
7 Eur už 45 minutes 5 asmenų grupei (produktai neįskaičiuoti)
Slaugos mokymai (žinios ir kompetencijos, reikalingos slaugant artimąjį)
7 Eur už 45 minutes (3 asmenų grupė)
Slaugos mokymai (demencija sergančių asmenų priežiūra ir slauga)
10 Eur už 45 minutes (5 asmenų grupė)
Tautinių juostų audimo mokymai
7 Eur už 45 minutes (3 asmenų grupė)
Edukacinis užsiėmimas apie savanorystę (senyvo amžiaus asmenims)
10 Eur už 4 akad. valandas (10 asmenų grupė)