SAVANORIŠKA VEIKLA VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Jei norite padėti kitiems, esate rūpestingas ir užjaučiantis, kviečiame tapti savanoriu.

Savanoriška veikla Globos namuose vykdoma vadovaujantis šiais principais:
 • Naudos visuomenei ir savanoriui
 • Naudos globos namų gyventojams, lankytojams ir/ar jo artimiesiems ir savanoriui
 • Bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir savanorių
 • Įvairove ir lankstumu
Savanoriška veikla Globos namuose galima :
 • Ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma ne mažiau nei 2 mėnesius ir ne mažiau po 4 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų.
 • Trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma iki 2 mėnesių ir ne mažiau po 2 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
 • Vienkartinė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma epizodiškai, dalyvaujant įvairiuose akcijose ir renginiuose. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
Savanoriška veikla apima:
 • Pagalbą personalui ir gyventojui ir/ar lankytojui bei jo artimiesiems – lydinčio asmens funkcijos, atokvėpio paslauga, bendravimas su gyventojais ir lankytojais ir jų artimaisiais bei kita pagalba personalui.
 • Pagalbą organizuojant bei dalyvaujant įvairiuose renginiuose ,šventėse ar akcijose.
Pagrindinės savanorio veiklos:
 • Pagalba personalui, gyventojams/lankytojams ir jų artimiesiems.
 • Bendravimas su gyventojais/lankytojais ir jų artimaisiais.
 • Bendradarbiavimas su kitomis savanoriškomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Lydinčio asmens funkcija (globos namų gyventojų/lankytojų palydėjimas, padėjimas susiorientuoti aplinkoje ir t.t.).
 • Atokvėpio paslauga (pagalba užimtumo veiklose).
 • Knygų, žurnalų ar kitų leidinių pristatymas, skaitymas gyventojams, lankytojams.
Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, šventėse, akcijose ir projektuose.

KĄ DARYTI, NORINT TAPTI SAVANORIU?

Užpildyti pretendento paraišką
Pateikti šiuos dokumentus:
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Sveikatos patikrinimo pažymą (asmenims iki 18 metų – vaiko sveikatos patikrinimo pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), būtų išduotas ne anksčiau kaip prieš metus, suaugusiems – privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047a).
Dokumentus pristatyti į VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namus, Kurtinių g.1D, personalo ir dokumentų valdymo specialistui.
Laukti kvietimo į pokalbį.
 • Atrinkti kandidatai kviečiami į savanorių instruktavimą, o prieš pradedant savanoriauti – pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis ir pasižadėjimas saugoti konfidencialią informaciją.
Jei susidomėjote savanoriška veikla VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose, tačiau turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į savanoriškos veiklos koordinatorių:
Lina Kelertienė