SAVANORIŠKA VEIKLA VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Jei norite padėti kitiems, esate rūpestingas ir užjaučiantis, kviečiame tapti savanoriu.

Savanoriška veikla Globos namuose vykdoma vadovaujantis šiais principais:
  • Naudos visuomenei ir savanoriui
  • Naudos globos namų gyventojams, lankytojams ir/ar jo artimiesiems ir savanoriui
  • Bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir savanorių
  • Įvairove ir lankstumu
Savanoriška veikla Globos namuose galima :
  • Ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma ne mažiau nei 2 mėnesius ir ne mažiau po 4 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų.
  • Trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma iki 2 mėnesių ir ne mažiau po 2 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
  • Vienkartinė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma epizodiškai, dalyvaujant įvairiuose akcijose ir renginiuose. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
Savanoriška veikla apima:
  • Pagalbą personalui ir gyventojui ir/ar lankytojui bei jo artimiesiems – lydinčio asmens funkcijos, atokvėpio paslauga, bendravimas su gyventojais ir lankytojais ir jų artimaisiais bei kita pagalba personalui.
  • Pagalbą organizuojant bei dalyvaujant įvairiuose renginiuose ,šventėse ar akcijose.
Pagrindinės savanorio veiklos:
  • Pagalba personalui, gyventojams/lankytojams ir jų artimiesiems.
  • Bendravimas su gyventojais/lankytojais ir jų artimaisiais.
  • Bendradarbiavimas su kitomis savanoriškomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Lydinčio asmens funkcija (globos namų gyventojų/lankytojų palydėjimas, padėjimas susiorientuoti aplinkoje ir t.t.).
  • Atokvėpio paslauga (pagalba užimtumo veiklose).
  • Knygų, žurnalų ar kitų leidinių pristatymas, skaitymas gyventojams, lankytojams.
Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, šventėse, akcijose ir projektuose.

KĄ DARYTI, NORINT TAPTI SAVANORIU?

Užpildyti pretendento paraišką
Pateikti šiuos dokumentus:
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Sveikatos patikrinimo pažymą (asmenims iki 18 metų – vaiko sveikatos patikrinimo pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), būtų išduotas ne anksčiau kaip prieš metus, suaugusiems – privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047a).
Dokumentus pristatyti į VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namus, Kurtinių g.1D, personalo ir dokumentų valdymo specialistui.
Laukti kvietimo į pokalbį.
  • Atrinkti kandidatai kviečiami į savanorių instruktavimą, o prieš pradedant savanoriauti – pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis ir pasižadėjimas saugoti konfidencialią informaciją.
Jei susidomėjote savanoriška veikla VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose, tačiau turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į savanoriškos veiklos koordinatoriu:
Lina Kelertienė