į pradžią turinys susisiekite  

Struktūra ir kontaktai » Istorija

  Kauno Panemunės senelių namai įkurti 1987 m. Pirmasis įstaigos pavadinimas buvo „Karo ir darbo veteranų pensionatas“. Šis pavadinimas 1994 m. vasario 1 d. buvo pakeistas į „Kauno Maltos ordino senelių namai“, o 1998 m. gegužės 19 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į „Kauno Panemunės senelių namai“.

  2000 m. spalio 28 d. savo veiklą pradėjo Kauno Panemunės senelių namų socialinės priežiūros dienos centras (Pušų g. 6, Kaunas). Tai pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga skirta pagyvenusiems žmonėms. Dienos centro projekto autorius ir puoselėtojas italų filantropas Sergi Paterlini. Dienos centras įrengtas už Brešijos miesto Raudonojo kryžiaus moterų būrelio, FABI profsąjungos ir kitų Italijos piliečių paaukotas lėšas. Dalinį apleisto pastato remontą atliko iš Italijos atvykę Alpių šaulių būrelio nariai.

  2004 m. rugsėjo 21d. Kauno Panemunės senelių namai gavo licenciją užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla.

  2013 m. rugsėjo 23 d. suteiktos dvi licenzijos:

  • ,,Institucinė socialinė globa ( ilgalaikiai, trumpalaikiai) suaugusiems asmenims su negalia";  
  • ,,Institucinė socialinė globa ( ilgalaikiai, trumpalaikiai) senyvo amžiaus asmenims".

   2012 m. Kauno Panemunės senelių namai šventė 25-rių metų jubiliejų.

   Globos namų tikslas – tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Globos namų gyventojo reikmes; sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo ir kitas paslaugas, išvardytas Socialinių paslaugų kataloge, ir atsižvelgiant į gyventojų sveikatą, pomėgius, interesus.

   BĮ Kauno Panemunės senelių namai likviduoti 2017 m. birželio 30 d., toliau paslaugų tęstinumą užtikrina VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai. VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai įsteigti 2017 m. sausio 20 d., įmonės kodas: 304447941.