PATVIRTINTA                   
Kauno miesto savivaldybės administracijos
    direktoriaus 2017 m. vasario 24 d.                    
įsakymu Nr. A-645                                                

VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA