į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Apie mus

 

Mūsų misija:

Saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Socialinės globos namų gyventojų gyvenimas pagal devizą: „Suteikime metams daugiau gyvenimo!“

Aktyvinti, suburti dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros lankytojus, sudarant sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, padėti vieni kitiems ir pagerinti bendruomenės mikroklimatą.

 

Mūsų vizija:

Optimaliai žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais aprūpinta senyvo amžiaus globos  institucija,

įgyvendinanti valstybės socialinės globos uždavinius Kauno mieste

 

Socialinės globos namuose iš viso yra 64 Ilgalaikės socialinės globos vietos, (5 vietos trumpalaikei socialinei globai teikti).

 

Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros padalinyss, kurį sudaro - 60 vietų Pagyvenusių žmonių dienos centras (30 vietų) ir Dienos socialinės globos centras "Demencija" (30 vietų).

 

Pristatomasis filmukas: