į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Apie mus

Mūsų misija:

 

  • Saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Socialinės globos namų gyventojų gyvenimas pagal devizą: „Suteikime metams daugiau gyvenimo!“
  • Aktyvinti, suburti dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros lankytojus, sudarant sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, padėti vieni kitiems ir pagerinti bendruomenės mikroklimatą.

 

Mūsų vizija:

 

  • Optimaliai žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais aprūpinta senyvo amžiaus globos  institucija, įgyvendinanti valstybės socialinės globos uždavinius Kauno mieste.
  • Socialinės globos namuose iš viso yra 64 ilgalaikės socialinės globos vietos (5 vietos trumpalaikei socialinei globai teikti).
  • Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros padalinį sudaro socialinės priežiūros dienos centras ir dienos socialinės globos centras (iš viso 60 vietų).

Pristatomasis filmukas: