į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Bendradarbiavimas
Lietuva

    Kauno Panemunės senelių namai aktyviai bendradarbiauja su partneriais ir tokiu būdu užtikrina įvairiapusišką paslaugų teikimą. Į bendruomenės veiklą įsitraukę organizacijų nariai, pavieniai asmenys, studentai, moksleiviai, visuomeninės organizacijos ir kt. siekia prisidėti prie senjorų gerbūvio kūrimo, gražesnės, kūrybiškesnės, įdomesnės aplinkos jiems puoselėjimo.

plačiau
 
Vokietija

    Kauno Panemunės senelių namai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Samariečių bendrija. Jų iniciatyvos dėka senelių namus aplankė ir Samariečių bendrijos nariai iš Vokietijos. Svečiams koncertavo asmenų, nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos krizių centro lankytojų choras „Kauno senjorai“. 

plačiau
 
Norvegija

    Labai džiaugiamės draugyste su senjorais iš Norvegijos. P. Brinjulv Hernes visuomet atranda laiko ir kartu su savo kolegomis iš Norvegijos aplanko Kauno Panemunės senelių namų bendruomenės narius. Jis yra šios delegacijos iniciatorius ir lyderis. Tuo tarpu Svein Aisaker taip pat vienas iš šios delegacijos narių, tai buvęs 1991 m. Europos Parlamento narys, kuris ne kartą teikė finansinę paramą senelių namams. 

plačiau
 
Lenkija

    Artimiausi kaimynai – Lenkijos globos namai Suvalkuose „Kalina“ ir Kowale Oleckie „Zacisze“ – dažniausiai kviečiasi dalyvauti tarptautiniuose integraciniuose renginiuose, tokiuose, kaip „Menas be sienų“, „Teatro festivalis“, „Gatvių bėgimas“, kur gyventojai, lankytojai pademonstruoja kokius naujus rankdarbius sukūrė jų rankos, parodo savo artistinius sugebėjimus. 

plačiau
 
Japonija

   Kauno Panemunės senelių namuose lankėsi senjorai iš Japonijos. Svečių choras atliko keletą dainų. Labiausiai nustebino lietuviškai atliekamos dainos. Kauno Panemunės senelių namų asmenų nukentėjusių nuo sovietinės okupacijos centro lankytojų choras „Kauno senjorai“ taip pat padainavo svečiams šia gražia susitikimo proga.

plačiau
 
Italija

    Vykdant eurointegracinį projektą, kurio autorius ir puoselėtojas yra italas filantropas Sergio Paterlini, 2000 metais buvo įsteigtas Kauno Panemunės senelių namų Pagyvenusių žmonių dienos centras. Esame nuoširdžiai dėkingi Italijos Brešijos miesto Raudonojo Kryžiaus moterų būreliui, vadovaujamam p. Marita Folonari, Italijos FABI profsąjungai, Italijos Alpių šaulių būrelio nariams už Pagyvenusių žmonių dienos centro įsteigimą ir rėmimą.

plačiau