į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Bendradarbiavimas
Lietuva

BENDRADARBIAVIMAS SU PARTNERIAIS

 

Partnerio pavadinimas

Bendradarbiavimo pobūdis

 

Aukštosios mokyklos

(VDU Psichologijos klinika, Socialinės gerovės fakultetas; KMU Reabilitacijos  ir Geriatrijos klinikos; Kauno kolegija Sveikatos priežiūros fakultetas, Kauno Technologijos universitetas, Kolpingo kolegija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija)

Konferencijų ir seminarų organizavimas, studentų praktika, savanorystė, tyrimai, metodinė pagalba, konsultavimas gyventojų sveikatos, globos priežiūros klausimais, studentų praktika,  pagalba tvarkant ir prižiūrint senelių kapines, globos namų aplinką.

 

LKKU Taikomosios fizinės veiklos katedra;

Konferencijų ir seminarų organizavimas, studentų praktika, metodinė pagalba.

Nevyriausybinės ir verslo organizacijos

Dalyvavimas renginiuose, renginių ir
akcijų rėmimas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Socialinių inovacijų fondas

Renginių organizavimas; pagal projektą „Socialinis inkubatorius“ praktiniai užsiėmimai su gyventojais, bendradarbiavimas metodinės medžiagos rengime.

Kauno pradinės, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, lopšeliai, darželiai (viso 19 švietimo įstaigų)

Dalyvavimas renginiuose, akcijose, pagalba aplinkos, kapų tvarkyme, šventinių atributų  parengime, dalyvavimas organizuojant gyventojų Gimtadienio šventę , bendradarbiavimas vykdant projektą „Aš myliu senelį“. Istorinės atminties saugojimas ir žinių perdavimas  per gerosios patirties renginius, nuolatinis senelių lankymas.

Kauno socialinės globos įstaigos (Kauno Kartų namai, Vaikų globos namai „Atžalynas“)

Konferencijų ir seminarų organizavimas, žinių dalijimasis per gerosios patirties renginius.

 

Kauno m. seniūnijos (Žaliakalnio, Panemunės).

Gyventojų lankymas švenčių proga, informavimas seniūnijose gyvenantiems rūpimais klausimais, pagalba dokumentų tvarkyme, akcijų ir parodų pristatymas seniūnijų patalpose, seminarai.

Kauno Senjorų taryba

Konferencijų ir seminarų organizavimas

Kauno krašto invalidų ir pensininkų soc. teisėmis ginti sąjunga; Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kauno skyrius; VŠĮ „Pagalba ir viltis“; Kauno katalikių moterų draugija; G.Labanausko paramos ir labdaros fondas; Žmogaus teisų gynimo ir socialinės integracijos centras; A.Astrausko „Pirmas žingsnis“ ,Kauno „Žaliasis sveikatos klubas“; Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Arkivyskupijos Šeimos centras; UAB „Avevita“; Kauno tautinės kultūros centras; Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyrius; V. Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės padalinys; Lietuvos moterų lygos Kauno sk. (15 įstaigų)

Parama, labdara, bendradarbiavimas vykdant socialinius projektus, pagalba ginant ir atstovaujant pagyvenusių žmonių teises miesto bendruomenėje, paskaitos, konferencijos, istorinės atminties puoselėjimas, tautinės kultūros tradicijų puoselėjimas, edukaciniai užsiėmimai, sveiko senėjimo programų vykdymas, išvykų organizavimas senjorams ir kt.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyrius

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyrius

Igarkos tremtinių brolija

Konferencijų ir seminarų organizavimas, dalyvavimas renginiuose, renginių ir akcijų rėmimas, istorinės atminties puoselėjimas, bendradarbiavimas vykdant socialinius projektus, kitas iniciatyvas, keitimasis informacija.

 

Pravieniškių pataisos namai –atviroji kolonija

Bendradarbiavimas ugdant atskirtyje esančių asmenų socialinius, darbinius įgūdžius, stiprinant integraciją į visuomenę; pagalba senelių namų aplinkos tvarkyme.

Susitarimas su VšĮ “Mano šviesa”

Bendradarbiavimas projekte “Garsinių knygų sklaida senelių globos namuose”.

Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacija

Seminarai pagal programą „Įgalinančių socialinių paslaugų organizavimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, mokymai socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams. Metodinė pagalba, konsultavimas; gerosios patirties pasidalijimas