į pradžią turinys susisiekite  
Veikla » Darbo pasiūlymai

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos: 

 

►SOCIALINĮ DARBUOTOJĄ

 

Veiklos sritis - rūpestinga globa, slauga suteikiant kvalifikuotą socialinę pagalbą ir priežiūrą globos namų gyventojams. Pagalba stiprinant gyventojų funkcinį savarankiškumą, gerinant socialinio savarankiškumo  galimybes, siekti užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę.

 

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai:

  • Turėti socialinio darbo kvalifikacinį (privalumas magistro) laipsnį;
  • Žinoti ir gebėti taikyti socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus.
  • Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.
  • Gerai žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  • Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai.
  • Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje.
  • Turėti šias asmenines savybes: sąžiningumą, atsakingumą, pareigingumą, empatiškumą, humaniškumą, altruizmą;
  • Gebėti planuoti bei organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;
  • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;        

 

Laukiame Jūsų Gyvenimo aprašymo el.p. adresu: info@kaunoseneliai.lt  

arba adresu Kurtinių g. 1d., Kaunas
 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Daiva Žvalionienė 8 (37) 40 75 15