į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 metus:

 

Finansinė ataskaita už I ketv. - Atsisiųsti

Finansinė ataskaita už II ketv. - Atsisiųsti

 


Finansinės atskaitomybės dokumentai už 2017 metus:

 

Veiklos ataskaita - Atsisiųsti

 

Aiškinamasis raštas - Atsisiųsti

 

Finansinės ataskaitos: - Atsisiųsti