į pradžią turinys susisiekite  

Veikla » Naujienos
2017 12 20 Kauno Panemunės socialinės globos namuose lankosi „išmaniosios slaugytojos“

              Studentės domėjosi, kaip organizuojamas socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas dienos socialinės globos centre ir stacionare, kokios užimtumo veiklos organizuojamos, kartu su socialinėmis darbuotojomis diskutavo apie tai, kaip aplinka, užimtumas turėtų būti pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims, sergantiems demencija. Slaugytojos taip pat domėjosi, kokios yra slaugytojų funkcijos bei kokiomis profesinėmis ir asmeninėmis savybėmis turėtų pasižymėti socialinės globos namuose dirbanti slaugytoja.

Turint galvoje tai, kad išplėstinės slaugos praktikos studentes visuomenėje jau spėta pakrikštyti „išmaniosiomis seselėmis“, globos namų direktorė Aldona Krinickienė kartu su viešniomis vieningai priėjo prie išvados, kad turėti tokią „išmaniąją sesutę“ globos namuose būtų puiku- ji galėtų ne tik vadovauti medikų personalui, bet ir išrašyti siuntimus pas gydytojus specialistus, receptus slaugos priemonėms, atlikti asmens sveikatos būklės patikrinimą, ligų profilaktiką.