į pradžią turinys susisiekite  
Veikla » Veiklos kryptys

 

Socialinės globos namų teikiamos socialinės paslaugos:

  • informavimas (SPIS kodas 201); 
  • konsultavimas (SPIS kodas 202);
  • tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
  • maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
  • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);
  • transporto organizavimas (SPIS kodas 206);
  • sociokultūrinės paslaugos (SPIS kodas 207);
  • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
  • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
  • intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPIS kodas 350);
  • psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);
  • dienos socialinė globa (SPIS kodas 414, 415);
  • trumpalaikė socialinė globa (SPIS kodas 424, 425);
  • ilgalaikė socialinė globa (SPIS kodas 434, 435).

 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

 

Ilgalaikės socialinės globos uždaviniai:

1. teikti ilgalaikę socialinę globą ir slaugą (visiškai nesavarankiškam) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia;

2. teikti  nuolatinę priežiūrą (pagalbą) ir slaugą Namų gyventojams, rūpintis jų racionaliu maitinimu, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ar sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas;

3. organizuoti Namų gyventojams sveikatos priežiūrą, medikų konsultacijas ir esant būtinybei perkelti gyventoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galinčią suteikti reikiamą medicinos pagalbą;

4. nustatytąja tvarka Namų gyventojus aprūpinti techninės pagalbos priemonėmis;

5. užtikrinti Namų gyventojų materialinį, buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką;

6. pagal individualius socialinės globos planus organizuoti socialinę reabilitaciją, orientuojantis į atskirus kiekvieno Namų gyventojo poreikius, pomėgius, interesus;

 

 

Asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį teikiama pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, slaugytojai ir kiti specialistai.

 

Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugos

 

    Organizuojamos tinkamos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios asmens fizinę ir psichinę sveikatą; kiekvienam gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra socialinės globos namai; pagal nustatytas normas gyventojai aprūpinami medikamentais ir slaugos priemonėmis. Saugoma gyventojo medicininė paslaptis, išskyrus atvejus, kai socialinės globos namai privalo pateikti informaciją arba kai gyventojas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę.

     Teikiamos slaugos paslaugos įvertinus gyventojo slaugos poreikius pagal gyvybines veiklas.

     Užtikriname kvalifikuotą slaugą asmenims su sunkia negalia.

    Teikiama gyventojams reikalinga medicininė pagalba: profilaktiniai patikrinimai, diagnozuojamos ligos, skiriami būtini tyrimai ir specialistų konsultacijos,  medikamentinis gydymas, masažai, esant indikacijoms gyventojai hospitalizuojami. Gyventojams užtikrinamas gydytojo paskirtas dietinis maitinimas: sergantiems cukriniu diabetu, turintiems virškinimo problemų ir t.t.

     Neįgalieji aprūpinami reikiama kompensacine technika.

Vykdoma sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir tausojimo programa. Teikiama psichologinė pagalba.

 

Laikinas apgyvendinimas

 

    Trumpalaikės socialinės globos tikslas - suteikti atokvėpio paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, šeimai, turinčiai slaugomą ar priežiūros visą parą reikalingą šeimos narį arba asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. Senelių namuose klientas laikinai apgyvendinamas nuo 1 paros iki 6 mėnesių.

    Laikino apgyvendinimo paslaugos yra apmokamos pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.  Asmuo už tą mokestį gauna visas paslaugas kaip ir senelių namų gyventojai. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti specialistai.

 

 

Dienos socialinė globa dienos centre

 

 

    Dienos socialinės globos centro paskirtis - pagalba senatvine demencija sergantiems asmenims palaikant jų savarankiškumą ir skatinant neprarasti įgūdžių, palengvinant adaptaciją gyvenamojoje aplinkoje, ligų profilaktikos ir ankstyvos ligų diagnostikos vykdymas.

    Dienos socialinės globos centras teikia šias paslaugas: kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, transporto organizavimas, maitinimo organizavimas, ergoterapijos paslauga ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

 

                              Specialiosios socialinės paslaugos - socialinė priežiūra dienos centre

 

    Pagyvenusių žmonių dienos centro tikslas – sudaryti sąlygas, kad senyvo amžiaus asmenys galėtų patenkinti socialinio aktyvumo poreikį, užsiimti darbine, kultūrine, pramogine veikla ir kuo ilgiau sugebėtų savarankiškai gyventi savo namuose.

 Lankytojams yra teikiamos šios socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimo paslaugos.            

 

                                                      Bendrosios socialinės paslaugos

 

    Krizių centro padalinio tikslas – padėti gyvenimo sunkumų prislėgtiems, emociškai ir fiziškai išsekusiems senyvo amžiaus asmenims, nukentėjusiems nuo sovietinės okupacijos, teikiant informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo, psichologinės pagalbos, sociokultūrines ir kitas paslaugas.

     

     Padalinio uždaviniai:

  1. Siekiant mažinti socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas realizuoti savo sugebėjimus ir pomėgius.
  2. Skatinti tremtinių bendravimą, keistis informacija, dalintis patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su skirtingų kartų asmenimis.
  3. Formuoti teigiamą vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdį, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo suvokimą, kad vyresnio amžiaus žmonių indėlis į visuomenės gyvenimą itin svarbus.
  4. Autentiškų liudijimų apie sovietines represijas patyrusio žmogaus fiksavimas, politinių represijų patyrimo įprasminimas.
  5. Supažindinti visuomenę su represijų padariniais, parodyti tremtinių išmintį, privalumus, indėlį į visuomenės gyvenimą.
  6. Tenkinti kultūrinius poreikius, rūpintis aktyvumu ir dalyvavimu visuomenės gyvenime, organizuoti sociokultūrines paslaugas.
  7. Padėti sumažinti žalojančius traumų padarinius.

 

 

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti