VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Socialinės priežiūros dienos centre spalio mėnesį gimtadienį švenčia net trys bendruomenės nariai. Gimtadienių šventėje skambėjo nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai visiems sukaktuvininkams. Dienos centro lankytojų ir darbuotojų komanda vieningai palinkėjo brangiausio turto – geros sveikatos, o taip pat būti laimingiems bendrystėje su aplinkiniais, energijos ir aktyvumo dalyvaujant dienos centro gyvenime. Sveikiname!
Skip to content