VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Nuo 1995 m. UNESCO iniciatyva pradėta minėti Tarptautinė tolerancijos diena. Pasaulyje gyvena įvairiausių žmonių, kurie skiriasi vienas nuo kito odos spalva, įsitikinimais, religinėmis pažiūromis, požiūriais, mąstymu, tačiau visuomet stengiamasi laikytis taisyklės, kad skirtumai nėra pagrindas nesantaikai, užgauliojimams. Visi norime jaustis saugūs ir lygūs. Toleranciją suvokiame kaip pakantumą, mandagumą, pagarbą kitam žmogui, supratimą, kad esame skirtingi ir turime teisę tokiems būti.
Minėdami tolerancijos dieną, globos namų gyventojai ir dienos centrų lankytojai prisiminė tolerancijos principus klausydamiesi švietėjiškos paskaitos, peržiūrėjo keletą informacinių filmukų, diskutavo apie įvairias su tolerancija susijusias situacijas. Mielieji, linkime tolerancijos ir pakantumo, juk mūsų skirtybėse ir slypi didžiausias žavesys!
Skip to content