VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

APGYVENDINIMO TVARKA

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavimo Kauno Panemunės socialinės globos namuose, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas gali kreiptis į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Jei asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas pageidauja paslaugas gauti pasirašius dvišalę sutartį, o už paslaugas gali susimokėti visą kainą iš savo lėšų, tokiu atveju reikia pateikti prašymą bei toliau nurodytus dokumentus Kauno Panemunės globos namų direktorei:
  • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ( pasą, asmens tapatybės kortelė);
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;
  • artimųjų (sutuoktinio) mirties ar ištuokos, santuokos liudijimas ir jo kopija.
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami papildomi dokumentai: pvz; jeigu asmuo, kuriam būtinos socialinės globos paslaugos yra neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją, taip pat teismo nutarimo ar įgaliojimo kopiją.
Globos namų administracija su kiekvienu būsimu gyventoju arba jam atstovaujančiu asmeniu pasirašo dvišalę/trišalę sutartį, kurioje šalys susitaria dėl visų įsipareigojimų.

PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ

Ilgalaikė socialinė globa teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.

Skip to content