VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Darbo pasiūlymai

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą bendrosios praktikos slaugytojui (-ai)
0,5 etato darbo krūviu

REIKALAVIMAI:

 • Aukštasis (aukštesnysis) išsilavinimas;
 • Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 • Darbo patirtis panašioje įstaigoje ne mažiau kaip 2 metai;
 • Dėmesingumas ir paslaugumas;
 • Gebėjimas intensyviai dirbti;
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija;
 • Komunikabilumas.

FUNKCIJOS:

 • Kokybiškai teikti slaugos paslaugas;
 • Vadovaujantis gydytojo paskyrimais atlikti paskirtas procedūras, slaugos veiksmus, nurodytus bendrosios praktikos slaugytojo normoje;
 • Rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant bei taikant sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones;
 • Stebėti ir vertinti pacientų būklę, teikti būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Konsultuoti paslaugų gavėjų artimuosius sveikatos priežiūros, profilaktikos, asmens higienos klausimais;
 • Tvarkyti medicininius, slaugos dokumentus, teikti statistinius bei kitus privalomus atskaitomybės duomenis.

DARBO UŽMOKESTIS:

633,50 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių už 0,5 etato darbo krūvį (darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Licencija;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt,

Tel. 8-37 407 514.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą individualios priežiūros darbuotojui (-ai)

REIKALAVIMAI:

 • Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
 • Darbo patirtis panašiose įstaigose ne mažiau kaip 1 metai;
 • Individualios priežiūros darbuotojo (socialinio darbuotojo padėjėjo) kvalifikacija, įgyta profesinio rengimo mokykloje arba baigti įžanginiai individualios priežiūros darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai);
 • Dėmesingumas ir paslaugumas;
 • Gebėjimas intensyviai dirbti;
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija.

FUNKCIJOS:

Individualios priežiūros darbuotojas darbui globos įstaigoje.

DARBO UŽMOKESTIS:

1013,60 Eur (Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, papildomas apmokėjimas už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis).

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt

Tel. 8-37 407 514

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

REIKALAVIMAI:

 • Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas,
 • Darbo patirtis panašiose įstaigose ne mažiau kaip 1 metai,
 • Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (ne trumpesnė nei 360 val. slaugytojo padėjėjo mokymo programa),
 • Dėmesingumas ir paslaugumas,
 • Gebėjimas intensyviai dirbti,
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija.

FUNKCIJOS:

Slaugytojo padėjėjas darbui globos įstaigoje.

DARBO UŽMOKESTIS:

1013,60 Eur (Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, papildomas apmokėjimas už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis).

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas,
 • Asmens dokumento kopija,
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt,

Tel. 8-37 407 514.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą slaugytojo padėjėjui (-ai)

REIKALAVIMAI:

 • Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas,
 • Darbo patirtis panašiose įstaigose ne mažiau kaip 1 metai,
 • Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (ne trumpesnė nei 360 val. slaugytojo padėjėjo mokymo programa),
 • Dėmesingumas ir paslaugumas,
 • Gebėjimas intensyviai dirbti,
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija.

FUNKCIJOS:

Slaugytojo padėjėjas darbui globos įstaigoje.

DARBO UŽMOKESTIS:

1013,60 Eur (Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, papildomas apmokėjimas už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis).

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas,
 • Asmens dokumento kopija,
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt,

Tel. 8-37 407 514.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

Skip to content