VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Darbo pasiūlymai

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą užimtumo specialistui (-ei)

REIKALAVIMAI:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (užimtumo organizatorius, socialinis, meninis, pedagoginis);
 • Turintis praktinės užimtumo veiklos, renginių organizavimo patirties;
 • Gebantis bendrauti su vyresnio amžiaus ir negalią turinčiais asmenimis;
 • Tolerantiškas, pareigingas, kūrybiškas, mokantis kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, bei teikti pasiūlymus ir išvadas;
 • Gebantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje;
 • Išmanantis dokumentų rengimo ir tvarkymo bei raštvedybos taisykles;
 • Mokantis sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kompiuteriu.

FUNKCIJOS:

 • Planuoti, organizuoti ir vykdyti gyventojų užimtumą, gyventojams skirtus kultūrinius ir pramoginius renginius;
 • Sudaryti mėnesio/metų renginių, veiklos planą;
 • Organizuoti: metines, valstybines įsimintinų dienų šventes, minėjimus, gyventojų gimtadienių šventes; koncertų, svečių, pasirodymų priėmimus;
 • Koordinuoti įstaigoje savanorių veiklą;
 • Bendradarbiauti su kitų įstaigų užimtumą koordinuojančiais asmenimis;
 • Pateikti tiesioginiam vadovui įgyvendintų projektų, atliktų darbų ataskaitas;
 • Dalyvauti vertinant ir peržiūrint gyventojų Individualų socialinės globos planą (ISGP) bei poreikių nustatymą asmeniui;
 • Teikti pasiūlymus dėl užimtumo veiklos tobulinimo.

DARBO UŽMOKESTIS:

1176,50 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių už 1 etatą.

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt

Tel. 837 407 514; 837 200 071.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO TERMINAS:

Iki 2022-09-14 dienos. 

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą slaugytojo padėjėjui (-ai)

REIKALAVIMAI:

 • Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas,
 • Darbo patirtis panašiose įstaigose ne mažiau kaip 1 metai,
 • Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (ne trumpesnė nei 360 val. slaugytojo padėjėjo mokymo programa),
 • Dėmesingumas ir paslaugumas,
 • Gebėjimas intensyviai dirbti,
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija.

FUNKCIJOS:

Slaugytojo padėjėjas darbui globos įstaigoje.

DARBO UŽMOKESTIS:

1013,60 Eur (Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, papildomas apmokėjimas už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis).

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas,
 • Asmens dokumento kopija,
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

El. paštas: info@kaunoseneliai.lt,

Tel. 8-37 407 514.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai siūlo darbą individualios priežiūros darbuotojui (-ai)

REIKALAVIMAI:

 • Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
 • Darbo patirtis panašiose įstaigose ne mažiau kaip 1 metai;
 • Individualios priežiūros darbuotojo (socialinio darbuotojo padėjėjo) kvalifikacija, įgyta profesinio rengimo mokykloje arba baigti įžanginiai individualios priežiūros darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai);
 • Dėmesingumas ir paslaugumas;
 • Gebėjimas intensyviai dirbti;
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, greita orientacija.

FUNKCIJOS:

Individualios priežiūros darbuotojas darbui globos įstaigoje.

DARBO UŽMOKESTIS:

1013,60 Eur (Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, papildomas apmokėjimas už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis).

DOKUMENTAI, KURIE TURI BŪTI PATEIKTI:

 • Išsilavinimo dokumentas;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Galiojantis sveikatos pažymėjimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS IŠSAMESNEI INFORMACIJAI:

e.mail.: info@kaunoseneliai.lt

Tel. 8-37 407 514

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO VIETA:

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai, Kurtinių g. 1D, Kaunas.

Skip to content