VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

ĮSTATAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu (1996-07-03, Nr. I-1428), įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo viešoji įstaiga vadovaujasi savo veikloje.
VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų įstatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-662.

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.

Skip to content