VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Komisijos

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (2018-05-02, Nr. (1.4.)- 90)

Nesavarankiškų gyventojų pinigų naudojimo ir apskaitos vedimo komisija (2018-04-27, Nr. (1.4.)- 85)

Nurašyto turto likvidavimo komisija (2018-03-23, Nr. (1.4.)- 54)

Paramos- labdaros priėmimo komisija (2018-01-09, Nr. (1.4.)- 7/1)

Pinigų kasoje inventorizacijos komisija (2018-01-10, Nr. (1.4.)- 8/1)

Ilgalaikio turto ir atsargų nurašymo komisija (2018-10-24, Nr. (1.4.)- 137)

Apgyvendinimo trumpalaikei socialinei globai komisija (2018-02-13, Nr. (1.4.)- 35/1)

Maisto produktų ir medikamentų inventorizacijos komisija (2018-02-20, Nr. (1.4.)- 38)

Tarnybinių automobilių defektų nustatymo komisija (2018-03-26, Nr. (1.4.)- 55)

Patalpų ir gyvenamųjų kambarių higieninio stovio vertinimo komisija (2018-03-22, Nr. (1.4.)- 52)

Etikos komisija (2018-07-26, Nr. (1.4.)- 115)

Gyventojų diskriminacijos, smurto, išnaudojimo, prievartos, įžeidinėjimų dėl negalios ir kitų įvykių išaiškinimo ir tyrimo komisija (2018-08-06, Nr. (1.4.)- 118)

Tarybos

Gyventojų taryba (nuostatai patvirtinti 2018-06-27, Nr. (1.4.)-109)
Gyventojai aktyviai dalyvauja įstaigos paslaugų gerinimo procese, nuolat reiškia savo nuomonę, pastebėjimus ir pastabas globos namų administracijai ir globos namuose veikiančiai Gyventojų tarybai. Tarybą išrenka patys gyventojai, ją sudaro pirmininkas ir 4 nariai:
Darbo taryba (2018-08-06, Nr. (1.4.)-119). 
Skip to content