VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

Data
Paskatinimo, apdovanojimo forma
Paskatinimo, apdovanojimo pagrindas
Apdovanotų, paskatintų darbuotojų skaičius
2021 m. gegužės 12 d.
Direktorės padėka
Tarptautinės slaugytojų dienos proga.
3 (vyr. slaugytoja, slaugytojo padėjėja, bendrosios praktikos slaugos studentė – praktikantė).
2021 m. rugsėjo 27 d.
Kauno miesto mero padėka
Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga.
4 (vyr. socialinė darbuotoja, dienos socialinės globos centro vadovė,
2 socialinio darbuotojo padėjėjos).
Skip to content