VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

Data

Paskatinimo, apdovanojimo forma

Paskatinimo, apdovanojimo pagrindas

Paskatintų, apdovanotų darbuotojų skaičius

2021 m. gegužės 12 d.

Direktorės padėka

Tarptautinės slaugytojų dienos proga.

3 (vyr. slaugytoja, slaugytojo padėjėja, bendrosios praktikos slaugos studijų studentė – praktikantė).

Skip to content