VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

PASLAUGŲ KAINOS

Trumpalaikė socialinė globa

Asmenys su sunkia negalia

1100 Eur už 1 mėnesį

Asmenys su negalia

1000 Eur už 1 mėnesį

Ilgalaikė socialinė globa

Asmenys su sunkia negalia

1100 Eur už 1 mėnesį

Asmenys su negalia ir kt. asmenys

1000 Eur už 1 mėnesį

Dienos socialinė globa dienos centre senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia

Pajamos mažesnės už 187,5 Eur

12,5 Eur

187,5 – 250 Eur

18,7 Eur

250 – 312,5 Eur

25 Eur

312,5 – 375 Eur

46,8 Eur

375 – 437,5 Eur

62 Eur

437,5 – 500 Eur

85 Eur

500 – 562,5 Eur

100 Eur

562,5 – 625 Eur

115 Eur

625 Eur ir daugiau

130 Eur

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas dienos centre senyvo amžiaus asmenims

Pajamos iki 250 Eur

0 Eur

250 – 312,50 Eur

12,50 Eur

312,50 – 375 Eur

15,60 Eur

375 – 437,50 Eur

37,50 Eur

437,50 – 500 Eur

43,70 Eur

500 – 562,50 Eur

75 Eur

562,50 – 625 Eur

84,30 Eur

625 Eur ir daugiau

125 Eur

Individuali ergoterapija senyvo amžiaus asmenims

7 Eur už 30 minučių

Individuali kineziterapija senyvo amžiaus asmenims

7 Eur už 30 minučių

Skip to content