VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

SAVANORIŠKA VEIKLA VŠĮ KAUNO PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Jei norite padėti kitiems, esate rūpestingas ir užjaučiantis, kviečiame tapti savanoriu.

Savanoriška veikla Globos namuose vykdoma vadovaujantis šiais principais:
 • Naudos visuomenei ir savanoriui
 • Naudos globos namų gyventojams, lankytojams ir/ar jo artimiesiems ir savanoriui
 • Bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir savanorių
 • Įvairove ir lankstumu
Savanoriška veikla Globos namuose galima :
 • Ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma ne mažiau nei 2 mėnesius ir ne mažiau po 4 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų.
 • Trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma iki 2 mėnesių ir ne mažiau po 2 val. per savaitę. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
 • Vienkartinė savanoriška veikla – kai savanoriška veikla vykdoma epizodiškai, dalyvaujant įvairiuose akcijose ir renginiuose. Gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
Savanoriška veikla apima:
 • Pagalbą personalui ir gyventojui ir/ar lankytojui bei jo artimiesiems – lydinčio asmens funkcijos, atokvėpio paslauga, bendravimas su gyventojais ir lankytojais ir jų artimaisiais bei kita pagalba personalui.
 • Pagalbą organizuojant bei dalyvaujant įvairiuose renginiuose ,šventėse ar akcijose.
Pagrindinės savanorio veiklos:
 • Pagalba personalui, gyventojams/lankytojams ir jų artimiesiems.
 • Bendravimas su gyventojais/lankytojais ir jų artimaisiais.
 • Bendradarbiavimas su kitomis savanoriškomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Lydinčio asmens funkcija (globos namų gyventojų/lankytojų palydėjimas, padėjimas susiorientuoti aplinkoje ir t.t.).
 • Atokvėpio paslauga (pagalba užimtumo veiklose).
 • Knygų, žurnalų ar kitų leidinių pristatymas, skaitymas gyventojams, lankytojams.
Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, šventėse, akcijose ir projektuose.

KĄ DARYTI, NORINT TAPTI SAVANORIU?

Užpildyti pretendento paraišką
Pateikti šiuos dokumentus:
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Sveikatos patikrinimo pažymą (asmenims iki 18 metų – vaiko sveikatos patikrinimo pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), būtų išduotas ne anksčiau kaip prieš metus, suaugusiems – privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047a).
Dokumentus pristatyti į VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namus, Kurtinių g.1D, personalo ir dokumentų valdymo specialistui.
Laukti kvietimo į pokalbį.
 • Atrinkti kandidatai kviečiami į savanorių instruktavimą, o prieš pradedant savanoriauti – pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis ir pasižadėjimas saugoti konfidencialią informaciją.
Jei susidomėjote savanoriška veikla VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose, tačiau turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į savanoriškos veiklos koordinatorių:

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.

Skip to content